несъответствие

несъответствие
същ. - несъобразност, несъотношение, дисхармония, диспропорция, неравенство, несъгласуемост, несъвместимост, различие
същ. - нееднаквост, разлика
същ. - противоречие

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • дисонанс — същ. неблагозвучно, дисхармония, какофония, шум същ. разногласие, несъгласие, несъответствие, несъобразност, противоречие същ. дисониращ акорд, врява …   Български синонимен речник

  • нееднаквост — същ. разлика, различие, разновидност същ. несъответствие …   Български синонимен речник

  • несъвместимост — същ. несъгласуемост, несъответствие, несъответственост, противоречие, несъобразност …   Български синонимен речник

  • несъобразност — същ. несъответствие, диспропорция …   Български синонимен речник

  • несъответственост — същ. несъответствие, несъобразност, несъотношение, дисхармония, диспропорция, неравенство, несъгласуемост, несъвместимост, различие …   Български синонимен речник

  • несъразмерност — същ. несъответствие, неравенство, диспропорция, несиметричност, неравномерност същ. неравност, грапавост …   Български синонимен речник

  • противоречие — същ. несъгласие, разногласие, спор, опозиция, прекословие същ. противоположност, противопоставяне, несъответствие, несъвпадане същ. несъвместимост същ. сблъскване, различие, дисхармония …   Български синонимен речник

  • разлика — същ. различие, нееднаквост, отличие, разграничение, отличителен белег, характерност, характерен белег, особеност, специфичност, свойство, качество същ. разнообразие, многообразие, разновидност, изключение, рядкост, отклонение, несходство,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”